Nova Burgija visokih performansi RT 100 XF

Bušenje: Kennametal KOR 5 " Kralj glodala za grubu obradu u aluminijumu "

Testiranje novog Kennametal glodala sa tangencijalnim pločicama u prohromu 316L

Neverovatna brzina Kennametal glodala u čeliku

Glodanje Inconel Kennametal Harvi 3 tvrdometalna glodala

Bušenje: Kennametal Ken tip FS u prohromu 316L

Kennametal Ken tip FS