Merni alat

MG12

MIB Messzeuge je firma koja se preko 40 godina bavi isključivo mernim alatima i specijalnim rešenjima u mašinstvu. Proizvodni program podeljen je u više posebnih oblasti, pomičnih merila, mikrometara, komparater satova, subitora, lenjira, graničnih mera...