Kao specijalista za proizvodnju ručnih alata i specijalnih alata koji su našli primenu u elektronskoj industriji, Bernstein nudi kompletan program.

Proizvodni program se sastoji od elektronskih klešta, pinceta, odvijača i vrlo specifičnih alata koji su razvijeni u saradnji sa inženjerima iz elektronske industrije. Bernstein nudi posebnu liniju ESD alata namenjenog zaštiti elektronskih komponenti od elektrostatičkog pražnjenja.

Spanfix je poznat u celom svetu kao jedno od najstabilnijih rešenja kada su u pitanju stege sa sfernim zglobom.