+381 11 2650-999, 2652-999     office@demaxbg.com

Merači sile

Dynarope tenziometar serije HF36

 • Za merenje zategnutosti u prethodno zategnutim čeličnim užadima.
 • Za zatege za antene, stubove, katarke, stubove za vazdušne strujne vodove.
 • Za sve platnene ili metalne kablove koji ne mogu da se demontiraju, a čiju je zategnutost potrebno izmeriti ili proveriti.
 • Postavlja se direktno na zategnuto čelično uže, a pokreće jednostavnim okretanjem ručice.
Model Prečnik čeličnog užeta (mm) Nosivost (daN) Dužina uređaja (mm) Masa (kg)
HF36/1 4 do 13 5000 370 2
HF36/2 10 do 22 20000 500 4
HF36/3 20 do 44 40000 800 6

Dynasafe graničnici opterećenja za čeličnu užad i mtrve tačke

Mehanički senzor HF 32, instalira se jednostavno i brzo

Služi za detekciju graničnog opterećenja opreme za podizanje pomoću čeličnog užeta sa fiksiranom tačkom za ankerisanje. Ako opterećenje pređe tu granicu, javlja se signal, koji može, prema potrebi da se koristi za:

 • Ograničenje opterećenja tokom podizanja,
 • Ograničenje brzine u skladu sa teretom koji se prenosi,
 • Ograničenje vučne sile: na čeličnom užetu i na mrtvoj tački

Mehanički i elektronski senzori

OD JEDNOSTAVNOG PRILAGOĐAVANJA DO NAJKOMPLEKSNIJEG ALATA

 • Rešenja za standardne konfiguracije visećih kranova,
 • Na užetu ili u mrtvoj tački (pogledajte sliku načina montaže).

Handifor - serija mini vaga 20 - 50 - 100 - 200kg

 • Merenje i prikazivanje sile ili opterećenja
 • Brz, precizan digitalni ekran, LCD ekran od 13,5 mm.
 • Lagan, kompaktan i ergonomičan.
 • Baterija traje preko 100 časova.

Staje Vam u džep. Vaš Handifor će Vam biti koristan za:

 • Proveravanje opterećenja, gde god da se nalazite.
 • Proveravanje težine paketa (kurirske službe, pakovanje itd.).
 • Proveravanje aparata za gašenje požara.
 • Tokom lova ili ribolova.
 • Pri merenju materijala u laboratorijama.
 • Merenje u industriji, radionicama za održavanje i popravke, itd.

Dynafor LLZ serija

Trakcioni dinamometar

 • Opseg od 250 kg do 20 tona.
 • Brz, precizan digitalni ekran, cifre visine 18 mm.
 • Lagan, kompaktan, izdržljiv: IP 65, -10oC do +44oC.
 • Dugotrajna baterija: 850 časova.
 • Pokazivač preopterećenja.
 • Koeficijent preopterećenja: 2:1
 • Moguće je tarirati bilo gde u opsegu merenja.
 • Prikazivanje u jedinicama težine ili sile.
Model Nosivost Preciznost (0,1%) (+/- kg) Najmanja prikazana težina (kg) Masa (kg) Dimenzije D x V x Š
LLZ-0,25 0,25 t 2 0,5 1,1 220 x 90 x 42
LLZ-0,5 0,5 t 4 1 1,1 220 x 90 x 42
LLZ-1 1 t 8 2 1,1 220 x 90 x 42
LLZ-2 2 t 15 5 1,3 233 x 90 x 48
LLZ-3,2 3,2 t 25 5 1,5 243 x 97 x 48
LLZ-6,4 6,4 t 50 10 2,3 275 x 115 x 48
LLZ-10 10 t 80 20 4 325 x 110 x 62
LLZ-20 20 t 150 50 7 371 x 134 x 72

Dynafor elektronski dinanometri

 • Dinamometri i pokazivači opterećenja sa digitalnim ekranom
 • Obuhvaćene sve težine od 250 kg do 250 tona.
 • Odgovara EMC standardima: Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 89/336/EEC.

Standard za emisiju izračene interferencije EN 55022 primenljiv na opremu za obradu podataka.


Model Nosivost Preciznost (+/- kg) Najmanja merena težina (kg) Testiran na opterećenje (t) Najveća merena težina (kg/t*) Visina cifara (mm) Masa (kg) Dimenzije DxVxŠ (mm)
LLX-025 0,25 t 0,5 0,1 0,5 250,0 18 1,1 190 x 83 x 56
LLX-05 0,5 t 1 0,2 1 500,0 18 1,1 190 x 83 x 56
LLX-1,25 1,25 t 2,5 0,5 2,5 1250,0 18 1,1 190 x 83 x 56
LLX-2,5 2,5 t 5 1 5 2500 18 1,4 214 x 83 x 56
LLX-5 5 t 10 2 10 5000 18 1,9 226 x 90 x 56
LLX-12,5 12,5 t 25 5 25 12500 25 3,8 310 x 110 x 58
LLX-25 25 t 50 10 50 25000 25 6,6 360 x 134 x 68
LLX-50 50 t 100 20 85 50000 25 15,1 440 x 164 x 98
LLX-100 100 t 200 50 145 100,00* 25 46,0 660 x 260 x 118
LLX-250 250 t 500 100 333 250,00* 44 215 905 x 424 x 248

 
 

Model Nosivost Preciznost (0,1%) (+/- kg) Najmanja prikazana težina (kg) Masa (kg) Dimenzije D x V x Š
MWX-0,5 0,5 0,5 0,2 4,3 470 x 136 x 160
MWX-1 1 1 0,5 4,3 470 x 136 x 160
MWX-2 2 2 1 4,3 470 x 136 x 160
MWX-3,2 3,2 3,2 1 4,3 470 x 136 x 160
MWX-5 5 5 2 9 694 x 206 x 203
MWX-6,3 6,3 6,3 2 9 694 x 206 x 203
MWX-12,5 12,5 12,5 5 20,5 913 x 206 x 203
MWX-25 25 25 10 24 420 x 206 x 203*

* bez okova